Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr 15/POKL/9.4/2009 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ogłasza konkurs zamknięty nr 15/POKL/9.4/2009

na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Dokładne informacje na stronie: http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/3/3/459/0/Aktualnosci-IP.html

Wersja XML