• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr 15/POKL/9.4/2009 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ogłasza konkurs zamknięty nr 15/POKL/9.4/2009

na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Dokładne informacje na stronie: http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/3/3/459/0/Aktualnosci-IP.html

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22960806
w tym miesiącu: 167239
dzisiaj: 5960

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1