Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA unieważnia w całości aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A w Przemyślu

Przemyśl, dnia 20 listopada 2009 r.
GL.I/IV-71441-8/09
 
 
 
 
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
 
 
 

unieważnia w całości aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A w Przemyślu (ujętego w wykazie nr 4, poz. 1 – załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji na najem lokali użytkowych z dnia 26.10.2009 r.) ogłoszoną na dzień 20 listopada 2009 r. bez podania przyczyny.

 
Wpłacone wadia podlegają zwrotowi.

DOTunieważnienie

Wersja XML