Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego

    Prezydent Miasta Przemyśla ogłosił otwarty konkurs projektów na realizację w 2010 roku przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Przemyśla i zaprasza do składania ofert.

Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów wynosi: 210 000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 30 listopada 2009 r. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień wpływu na dziennik podawczy Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.przemysl.pl/bip/prawo_lokalne/zarzadzenia/700/11923.html

Przygotowała: M. Kroczek

DOTNULL

Wersja XML