Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Cmentarza Głównego

Po raz piąty w dniu 1 listopada na Cmentarzu Głównym odbędzie się kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków przemyskiej nekropolii. Jej organizatorem jest Towarzystwo Ulepszania Miasta oraz Urząd Miejski w Przemyślu, a patronatem objął ją jak zwykle Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla.

Dzięki datkom ofiarowanym przez mieszkańców Przemyśla, a także dzięki wsparciu:
Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało się już wyremontować 22 zabytki przemyskiej nekropolii.
W kwesty włączyli się dotychczas m.in.: Prezydent i Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla, Radni Miasta Przemyśla, Pracownicy Urzędu Miejskiego, Posłowie do Sejmu i Europarlamentu, Towarzystwo Ulepszania Miasta, Towarzystwo Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum”, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X DOK, Przemyski Krąg Młodych Miłośników Starych Miast, Nauczyciele i młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego, Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych, przemyscy artyści i dziennikarze.

Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za pomoc w ratowaniu przemyskiego Cmentarza Głównego.


Oto efekty działań z lat ubiegłych:
KWESTA 2005
Kwota zebrana w czasie Kwesty: 12 000 zł
Wkład Urzędu Miejskiego: 15 750 zł
Wkład Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 15 750 zł
W sumie udało się zgromadzić 43 000 zł
KWESTA 2006
Kwota zebrana w czasie Kwesty: 11 400 zł
Wkład Urzędu
Miejskiego: 12 000 zł
Wkład Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 18 000 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 148 000 zł
W sumie udało się zgromadzić 193 000 zł
KWESTA 2007
Kwota zebrana w czasie Kwesty: 11 774 zł
Wkład Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 26 000 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 87 500 zł
W sumie udało się zgromadzić 126 200 zł
KWESTA 2008
Kwota zebrana w czasie Kwesty: 13 893 zł
Wkład Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków: 13 000 zł
W sumie udało się zgromadzić 26 900 zł
Przez 4 lata (2005-2008) na ratowanie nagrobków Cmentarza Głównego udało się nam zgromadzić w sumie 385 074 zł, w tym:

Organizatorzy Kwesty: Towarzystwo Ulepszania Miasta - Przemyśl, Urząd Miejski w Przemyślu

NR KONTA TUM: 26 1500 1634 1216 3003 7999 0000
Projekt współfinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

źródło: TUM
Wersja XML