Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Analiza ruchu turystycznego na terenie Miasta w latach 2006 – 2009

Analiza ruchu turystycznego na terenie Miasta
w latach 2006 – 2009


na podstawie danych
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Muzeum Archidiecezjalnego, Zamku Kazimierzowskiego, Arboretum w Bolestraszycach i Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

 

Dokument pt. "Analiza ruchu turystycznego na terenie Miasta w latach 2006 – 2009" do pobrania w załączniku poniżej

DOTAnaliza ruchu turystycznego na terenie Miasta w latach 2006 – 2009

Wersja XML