Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom wersja 2

W załączeniu zamieszczamy projekt "Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2010", uwzględniający zgłoszone w toku prac propozycje i uwagi.

DOTProgram wersja 2

Wersja XML