Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Likwidacja Stowarzyszenia Klub Grubasów w Przemyślu

OBWIESZCZENIE

Likwidator Stowarzyszenia Klub Grubasów w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 9234/09/435 z dnia 11 września 2009 r.,

postanowił:

1. Rozwiązać Stowarzyszenie Klub Grubasów w Przemyślu, ul. Bogusławskiego 11, 37 - 700 Przemyśl.
2. Wyznaczyć na likwidatora panią Danutę Kielar.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby Stowarzyszenia.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11 A, 35-959 Rzeszów.

LIKWIDATOR
Danuta Kielar

Wersja XML