Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WyGRAj fundusze europejskie

Polska fundacja im Roberta Schumana zaprasza szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja (uczniowie ostatnich klas: 15/16 lat), placówki oświatowe z całej Polski do współpracy przy realizacji projektu WyGRAj fundusze europejskie. Jego celem jest pokazanie młodym ludziom i społecznościom lokalnym, że fundusze europejskie są dostępne także w ich regionie, przyczyniając się w wymierny, konkretny sposób do rozwoju ich najbliższego otoczenia.
Do zadań Partnera będzie należeć powołanie zespołu młodzieżowego (ok. 80 osób), który weźmie udział w grze miejskiej w wybranym terminie od grudnia 2009 do marca 2010 (na grę przewidziane jest 8 godzin do realizacji w trakcie 2 dni). Przygotowując scenariusze gier będziecie współpracować z zespołem trenerów PFRS, odpowiedzialnym za ich realizację w poszczególnych miejscowościach. Jako zakończenie i podsumowanie działań zorganizujecie wydarzenie lokalne według waszych własnych pomysłów.
 
Termin realizacji projektu: listopad 2009 – marzec 2010

 

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na

Szczegóły projektu na stronie http://www.schuman.org.pl/
Wersja XML