Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwają prace nad projektem programu przeciwdziałania uzależnieniom na rok 2010

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Przemyśla do zgłaszania propozycji i uwag do projektu programu przeciwdziałania uzależnieniom na rok 2010.

Więcej informacji w dziale: Polityka Społeczna

Wersja XML