Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt regulaminu Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo

W dniu 23.06.2009 r., na zebraniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, zorganizowanym z inicjatywy Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych, został powołany Zespół Inicjatywny do opracowania projektu regulaminu MROP.
W pracach nad kształtem regulaminu uczestniczyli członkowie Zespołu Inicjatywnego w składzie:
- Alicja Chruścicka
- Helena Warda
- Mirosław Majkowski
- Jan Piszak
- Ryszard Miłoszewski
- Krystyna Makara

Dodatkowo swój akces w pracach Zespołu zgłosili przedstawiciele Towarzystwa Ulepszania Miasta w osobach: Agnieszka Korniejenko i Wojciech Mikuła.

Spotkania członków Zespołu odbyły się w siedzibie Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej w dniach - 27.07, 03.08 oraz 10.08. br.

W załączeniu prezentujemy Państwu wyniki prac Zespołu z prośbą o zgłaszanie uwag lub wniosków w terminie do dnia 30.09.2009 r. na adres koordynatora ds. współpracy Roberta Gawlika, e-mail:rob.gaw@op.pl.

Wszelkie uwagi pozwolą na sprawne przyjęcie regulaminu na planowanym zebraniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających wg mapy aktywności, planowanym po 20 października br., co będzie miało istotny wpływ na dalsze działanie Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowej.

 

Krystyna Makara

 

Sekretarz MROP 

DOTProjekt Regulaminu MROP

Wersja XML