Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "PRO MEMORIA"

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Ofiar Katynia 4a/1, 37-700 Przemyśl
tel./fax: 016 678-07-43
e-mail: ssk.promemoria@op.pl

Przedstawiciel organizacji: Piotr Szal

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI

Celem Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz szeroko pojętej kultury;
2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury i historii II wojny światowej wśród społeczeństwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
3) promocja i popieranie działań o charakterze kulturotwórczym - artystycznym, wydawniczym, popularnonaukowym, historycznym, poprzez organizowanie spotkań i prelekcji;
4) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi;
5) współpraca z organizacjami kombatanckimi i instytucjami zajmującymi się problematyką i badaniem historii II wojny światowej.

Wersja XML