Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Przemyśla wyróżniony Medalem "Pro Memoria"

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podjął decyzję o wyróżnieniu Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla Medalem "Pro Memoria". Z wnioskiem o przyznanie tej odznaki wystąpiła Profesor Janina Marciak - Kozłowska.

Medal "Pro Memoria"  został ustanowiony w sześdziesiątą rocznicę zakończenia II wojny światowej w celu uhonorowania m.in. osób fizycznych i prawnych szczególnie zasłużonych w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. W Przemyślu to odznaczenie posiada już trzy szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 15, Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych oraz Technikum Nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

Wręczenie odznaki Prezydentowi Przemyśla i innym wyróżnionym zaplanowano na drugą połowę października w Jarosławiu.

Wersja XML