Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyskie Szwejki na Jarmarku Turystycznym w Lesku

Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka promowało nasze miasto na Euroregionalnym Jarmarku Turystycznym "Nasze Karpaty", który odbywał się w dniach 25 - 26 lipca w Lesku.
"Szwejki z Cesarsko Królewskiej Twierdzy Przemyśl" - to jeden z 11. najlepszych produktów turystycznych w roku 2008 w Polsce przyznany i potwierdzony certyfikatem przez Polską Organizację Turystyczną. Na stoisku oprócz materiałów promocyjnych o mieście znalazły się takie atrakcje jak: poczta balonowa, oryginalne odłamki z twierdzy Przemyśl, fajki firmy Bróg oraz konkursy o twierdzy i o Szwejku.

Opracował: Z. Rużycki

JPGKolejny wywiad dla telewizji

JPGCzłonkowie Stowarzyszenia przy bożnicy

JPGMateriały i gadźety szwejkowskie

Wersja XML