Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA – Zmiana organizacji ruchu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu informuje, że w okresie od 13 lipca do 31 sierpnia br. wystąpią utrudnienia komunikacyjne w ciągu ul. Komisji Edukacji Narodowej, Władycze na odcinku od ul. Basztowej do ul. Śnigurskiego. Powyższe spowodowane jest zaplanowaną w tym czasie przebudową wodociągu i kanalizacji. Ulice te zostaną całkowicie wyłączone z ruchu drogowego. Prosimy o zwrócenie uwagi na informację o proponowanych objazdach ulicami: Basztową, Ks. J. Popiełuszki, Kapitulną.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGWykaz innych robót drogowych przekazanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Wersja XML