Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozmowy na temat zmiany granic Miasta Przemyśla w MSWiA

W środę 1 lipca br. delegacja przemyskiego samorządu wzięła udział w spotkaniu z Tomaszem Siemoniakiem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotyczyło one kwestii związanej ze zmianą granic miasta Przemyśla. W spotkaniu udział wzięli również Posłowie na Sejm RP Piotr Tomański i Marek Rząsa. Podczas spotkania Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla przedstawił kwestie dotyczące złożonego wniosku o zmianę granic miasta. W składzie delegacji byli również Radni Rady Miejskiej: Lucyna Podhalicz, Eugeniusz Strzałkowski oraz Józef Leja. O kwestiach merytorycznych dotyczących złożonego wniosku mówiła Alicja Strojny Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, która również wzięła udział w tym spotkaniu.
Mirosław Karapyta Wojewoda Podkarpacki pozytywnie zaopiniował wniosek w zakresie przyłączenia do miasta Przemyśl sołectwa Kruhel Wielki z gminy Krasiczyn oraz sołectwa Krówniki z gminy Przemyśl. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do końca bieżącego miesiąca odniesie się do wniosku złożonego przez przemyski samorząd.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja XML