Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA – Zmiana adresu Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca br. Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – Urzędu Miejskiego w Przemyślu – zmienił swoją siedzibę. Obecny adres to: ul. Matejki 1, 37-700 Przemyśl. Jednocześnie informujemy, iż niektóre numery telefonów uległy zmianie – poniżej zamieszczamy aktualny ich wykaz.

 

nr telefonu

Nazwisko

Wydział Budownictwa

(016)6752056

Naczelnik - Strojny

i Gospodarki Przestrzennej              
Matejki 1

(016)6782559

Pobidyńska, Wywrot

Referat Zagospodarowania Terenu

(016)6752053

Z-ca Naczelnika - Cudnik

 

(016)6752057

Wołczyk -Nestorow,Dorosz,Dryla

 

(016)6752058

Husar, Dańczak

Referat Administracji Architektoniczno -

(016)6752049

Kierownik - Skrzyński

Budowlanej

(016)6752049

Drozd

 

(016)6752059

Gałuszka, Z. Napora, Drymajło

 

 

Mazur, Stańkowski

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML