Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na Festyn „Bezpieczne Wakacje” oraz I Przemyski Piknik Organizacji Pozarządowych

W niedzielę 5 lipca br. na wzgórzu zamkowym odbędzie się Festyn „Bezpieczne Wakacje” oraz I Przemyski Piknik Organizacji Pozarządowych. Szczegółowy scenariusz tego wydarzenia zamieszczamy poniżej.


PROGRAM

Festynu „Bezpieczne wakacje” oraz I Przemyskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych 5 lipca 2009 r., Zamek Kazimierzowski w Przemyślu

14.00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
Powitanie uczestników i gości. Wystąpienia: Pan Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla; Pani Alicja Sabatowska, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; ks. prałat Stanisław Zarych; Pani Krystyna Makara, Miejska Rada Organizacji Pozarządowych oraz zaproszeni goście.
14.20 – 14.40 Prezentacja działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci
i Młodzieży „Wzrastanie”. Występ dziecięcego zespołu muzycznego ze świetlicy „Wzrastanie”.
14.45 – 15.10 Prezentacja działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Występ grupy Środowiskowego Domu Samopomocy.
15.15 – 15.25 Prezentacja działalności Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom – Dyrektor Agnieszka Książek.
15.30 – 15.50 Prezentacja działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Występ kapeli „Przemyskie Niedźwiadki”.
15.55 – 16.05 Prezentacja działalności stowarzyszeń biorących udział w Pikniku.
16.10 – 16.30 Prezentacja działalności Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. „Sąd nad Szwejkiem”.
16.35 – 16.55 Prezentacja działalności Przemyskiej Fundacji Rozwoju Tańca. Pokaz tańca w wykonaniu grupy A-Z.
17.00 – 17.15 Konkurs dla rodzin wiedzy z zakresu problemów uzależnień – Prowadzenie Alicja Sabatowska. Wyniki zawodów szachowych i rozdanie nagród.
17.20 – 17.40 Prezentacja działalności Nadsańskiego Stowarzyszenia Muzycznego.
Występ Nadsańskiej Kapeli Folkloru Miejskiego oraz słuchaczy Społecznego Ogniska Muzycznego w Przemyśl.
17.40 – 18.10 Prezentacja działalności Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej, Przemyskiego Konwentu Społeczno-Gospodarczego, Regionalnej Izby Gospodarczej, Lwowskiej Kongregacji Kupieckiej oraz Stowarzyszenia Projekt: Polska. Występ artystyczny z udziałem: PP. Cicińskich, śpiewających lekarzy ze Lwowa, Klaudii Nałęcz-Skałeckiej oraz Wojtka Sosnowskiego – Przemyskiego Elvisa.
18.15 – 18.20 Podsumowanie Gry Miejskiej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przemyska Gildia Fantastyki.
18.35 – 18.50 Wyniki konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje w moim mieście” – wręczenie nagród. Loteria – losowanie nagród.
19.00 – 19.20 Prezentacja działalności Stowarzyszenia Kapel Podwórkowych i Estradowych. Koncert kapeli „Po prostu”.
19.25 – 19.45 Prezentacja działalności Archidiecezjalnego Chóru „Magnificat”.
Koncert utworów ludowych.
20.00 ZAKOŃCZENIE

Imprezy towarzyszące:

1) Dyżury przy „stoliku obywatelskim” przez cały czas trwania Pikniku – możliwość spotkania z przedstawicielami władz miasta, politykami, działaczami społecznymi – wewnętrzny dziedziniec zamkowy.
2) Stoisko profilaktyczne – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom, Państwowa Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna. Możliwość indywidualnych spotkań ze specjalistami w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, profilaktyki narkotykowej, AIDS, HIV, porady lekarskie.
3) Pokaz pierwszej pomocy – Polski Czerwony Krzyż.
4) Zabawy i konkursy; przejażdżka kucykiem, dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa.
5) Zabawy z „Klanzą”- malowanie twarzy, gry i konkursy.
6) Prezentacja służb mundurowych: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna. Konkurs z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
7) Zawody szachowe (14.30 – 17.00): symultana, zawody rodzinne – zaprasza Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy, wewnętrzny dziedziniec zamkowy.
8) Panel dyskusyjny (15.00 – 16.00) z udziałem przedstawicieli władz miasta Przemyśla, miejskich
i wojewódzkich organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego. Jego celem będzie pogłębienie wiadomości na temat roli i miejsca organizacji pozarządowych w budowaniu partnerskich relacji z samorządem lokalnym – sala kominkowa; wstęp wolny.
9) Spotkanie z ks. Stanisławem Zarychem oraz Krzysztofem Filem, bohaterem i autorem książki „Pasterz”.
10) Otwarty turniej tenisa stołowego, pokaz podstaw gry (17.00 – 19.00) – zaprasza Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Orlęta”, wewnętrzny dziedziniec zamkowy.
11) Wieczór poetycko-muzyczny (18.00 – 18.50): recital autorski Mateusza Pieniążka z promocją tomiku „Wiersze zebrane”, sala widowiskowa, wstęp wolny.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

JPGFestyn "Bezpieczne Wakacje": (406,99KB)

Wersja XML