Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

W Urzędzie Miejskim w Przemyślu w dniu 17.06. br. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację różnorodnych programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
W ramach konkursu rozpatrzono 19 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, instytucje kościelne i inne podmioty działające na rzecz dzieci i młodzieży z propozycją wypoczynku dla 310 uczestników kolonii stacjonarnych – na terenie miasta Przemyśla oraz dla 534 uczestników kolonii wyjazdowych - organizowanych w różnych rejonach kraju m.in. w Bieszczadach, Zakopanem, na Mazurach i nad Bałtykiem oraz za granicą na Słowacji.
Na dofinansowanie powyższych programów przeznaczono 175.000,00 złotych ze środków finansowych zarezerwowanych na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom w 2009 roku.

źródło: Wydział Spraw Społecznych UM

Wersja XML