Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Kontakt całodobowy: tel. 16 676 70 70


imię i nazwisko telefon nr wew. pok.

DOWODY OSOBISTE

     
Barbara Krochmal | Ewa Kupiniak 166752079 389 25
Aneta Pogoda | Barbara Furmańska 166752078 388 25

EWIDENCJA LUDNOŚCI
(Zameldowania, Wymeldowania, PESEL, Zgłoszenia wyjazdu
za granicę)

     
Magda Kaczmarek 166752120 315 27
Anna Cieślak, Paweł Gałęza  166752080 386 27
fax 166782196 385 27

POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNE
(Wymeldowania, Zameldowania, Anulowanie zameldowania)

     
Dorota Handzel 166785141 382 29
Agnieszka Ukarma-Kolowca 166782086 387 29

KLASYFIKACJA WOJSKOWA

     
Krystyna Gorlic 166752077 383 27

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
(Obrona Cywilna, Sprawy Obronne,
Zarządzanie Kryzysowe, Bezpieczeństwo)

     
Janusz Wilczak 166752083 367 31
Jan Słowak 166752154 395 32
Marek Słota 166786434 394 32
       

Maciej Jacek Szeremeta | tel. 166752087 | wew. 380 | Rynek 1 | pok. 30 |
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

 

Wersja XML