Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasach I –III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum

W ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawka szkolna" istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum na rok szkolny 2009/2010.
Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie oraz uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje, np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp.
Wnioski o przyznanie dofinansowania składa się do 10 lipca 2009 r., w szkole do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010. (wzór wniosku można pobrać w szkole lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego).
Więcej informacji na temat dofinansowania zakupu podręczników można uzyskać w szkole lub w Wydziale Edukacji pod numerem tel. 0 16 678 2596.

Wniosek

Instrukcja do Wniosku

Wersja XML