Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyśl moja mała Ojczyzna

21 maja 2009r. w Szkole Podstawowej Nr 11 odbyła się VII edycja konkursu Przemyśl moja mała Ojczyzna, przygotowanego przez panie: Elżbietę Oleszek i Małgorzatę Banicką. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań historią własnego miasta-małej Ojczyzny oraz kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodych ludzi.
Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.
Do konkursu przystąpiło 11 szkół. Były to: SP1,SP4, SP5,SP14, SP15,SP17,SP w Ujkowicach, Ostrowie, Grochowcach, Hermanowicach i gospodarze. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test, odpowiedzieć na pytania dotyczące wiedzy ogólnej o Przemyślu, wykazać się znajomością obiektów na podst. slajdów, „czytać „ z planu miasta oraz opowiedzieć wylosowaną legendę autorstwa J. Błońskiego. Na podstawie uzyskanych punktów
            I miejsce zajął zespół z SP5 w składzie:
                        Małgorzata Wielgosz
                        Mateusz Gemra
Aleksandra Lechocińska, która dodatkowo otrzymała specjalne wyróżnienie za piękny styl gawędziarski .
            II miejsce zajął zespół z SP14 w składzie:
                        Zuzanna Kroczek
                        Paulina Dryjańska
                        Monika Tomaszewska
            III miejsce zajął zespół z SP15 w składzie:
                        Alicja Hryń
                        Aleksandra Gajda
                        Lolita Dediuch
Tego samego dnia miało też miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ukazującego walory miasta. Komisja w składzie: p. Bruno Lemek i p. Jacek Błoński wyłoniła zwycięzców.
            I miejsce
Daniel Kurpyta z SP w Ujkowicach
            II miejsce
 Michał Pałys z SP11w Przemyślu
            III miejsce
Katarzyna Czarnik z SP z Ostrowa
Nagrody ufundowane przez Wydział Edukacji, Wydział Kultury, Promocji i Turystyki, Biuro Informacji Turystycznej przy PTTK wręczała p Monika Pacuła reprezentująca Wydział Edukacji i p. dyrektor Czesława Olbrych z SP11.

JPGNULL

Wersja XML