Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat członków PROP

W dniu 2 czerwca 2009 roku w godz. 17 °° do  godz. 18 °° w siedzibie Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej w Przemyślu przy ul. Kościuszki 7 odbędzie się kolejne spotkanie członków PROP z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Przemyśla. W poprzednim spotkaniu, które odbyło się się 5 maja 2009 roku, wzięła udział Pani dr Renata Stefaniak, wiceprzewodnicząca PROP, która udzieliła informacji i porad dotyczących pozyskiwania środków unijnych przedstawicielom 11 przemyskich  organizacji pozarządowych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Członkowie PROP

Andrzej Kukurba
Gerard Szymonicz

Wersja XML