Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizualizacja zakresu prac związanych z przebudową mostu w ciągu ul. Topolowej na Rzece Wiar w Przemyślu

Pracownia projektowa Promost Consulting z Rzeszowa jest autorem opracowanej w ubiegłym roku dokumentacji związanej z wykonaniem przebudowy mostu na Rzece Wiar w ciągu ul. Topolowej wraz z dojazdami w Przemyślu. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wizualizacją tego projektu.
Zakres planowanych robót obejmuje przebudowę całego obiektu mostowego wraz z dojazdami, kanalizacją deszczową, umocnieniem skarp i koryta rzeki Wiar oraz istniejących sieci: energetycznej SN, gazowej, wodociągowej i teletechnicznej napowietrznej.
W styczniu bieżącego roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Po uzyskaniu dofinansowania został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin rozpoczęcia prac przypada na czerwiec 2009r. Dodatkowe informacje na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu: www.zdm-przemysl.com

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGWizualizacja zakresu prac związanych z przebudową mostu w ciągu ul. Topolowej na Rzece Wiar w Przemyślu (411,16KB)

Wersja XML