Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szachy do szkoły!

Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy,działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu, zamierza wystąpić z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą wprowadzenia nauki gry w szachy do szkół. Aktualnie projekt realizowany jest na etapie zbierania podpisów.

Szczegóły na stronach: http://mkarasinski.pl, http://www.s-kksprzemysl.pl/

Wersja XML