Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku wypoczynku letniego dzieci (kolonie, obozy) z terenów wiejskich

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku wypoczynku letniego dzieci (kolonie, obozy) z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach.
Więcej informacji na stronie: http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/3004200905.doc
Informacja pochodzi ze strony: http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=6861&idg=5&idp=6830
 
przygotowała M. Kroczek
Wersja XML