Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Półgrosze Przemyskie

Podczas tegorocznego Jarmarku Turystycznego do obiegu został wprowadzony dukat lokalny pn. „4 Półgrosze Przemyskie” o nominale 4 zł PLN. Okazją do jego wprowadzenia jest obchodzone w bieżącym roku 620 – lecie odnowienia Praw Miejskich. Emitentem monety jest Urząd Miejski w Przemyślu, administratorem emisji DM Sp. z o.o. natomiast producentem Mennica Polska S.A.
Podczas Jarmarku Turystycznego na przemyskim Wzgórzu „Zniesienie” odbyła się prezentacja monety przez Panią Dorotę Smalę oraz Pana Marka Nowakowskiego Prezesa Zarządu DM Sp. z o.o. Pierwsze zestawy pamiątkowych monet trafiły do rąk Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Marka Rząsy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu.

 


Wygląd:

Awers: wizerunek króla Władysława II Jagiełły na tle Archikatedry Przemyskiej; napisy: Władysław II Jagiełło i nazwa nominału.
Rewers: herb Przemyśla; napisy: 620-lecie Odnowienia Praw Miejskich; Przemyśl, honorowany do 30.09.2009.


Nominały:
4 półgrosze przemyskie - mosiądz, 27 mm
40 półgroszy przemyskich - Ag500, 32 mm

Wielkość Emisji:
4 półgrosze przemyskie: 20.000 szt.
40 półgroszy przemyskich: 500 szt.

Projektant:
Witold Nazarkiewicz


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGPółgrosze Przemyskie

JPGPółgrosze Przemyskie

Wersja XML