Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pilne !!! - Nagrody Ministra i Kuratora - Wnioski

Rzeszów, 2009-04-29

Podkarpacki Kurator Oświaty                                                
w Rzeszowie

SEA/K-1541/2/09

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że rozporządzenie z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. U. 2001, Nr 101, poz. 1093) z dniem 1 stycznia 2009 r. straciło moc obowiązującą.
W związku z powyższym proszę o wstrzymanie się z przysyłaniem do Kuratorium Oświaty wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze sporządzonych wg w/w rozporządzenia.
Po opublikowaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowego rozporządzenia na stronie www.ko.rzeszow.pl bezzwłocznie zostanie zamieszczona informacja o kryteriach przyznawania nagrody oraz terminie składani wniosków.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Jacek Wojtas
        Jacek Wojtas

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 23395358
w tym miesiącu: 157332
dzisiaj: 19939

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1