Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki referendum gminnego w sprawie drzew i nowej architektury na przemyskim Rynku

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy Przemyśla!
    W dniu 26 kwietnia br. w Przemyślu przeprowadzone zostało w 39 obwodach głosowania referendum gminne "w sprawach drzew i nowej architektury na przemyskim Rynku". Na podstawie protokołów głosowania Miejska Komisja ds. Referendum ustaliła wyniki głosowania: na ogólną liczbę 53 393 osób uprawnionych do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 10 387 osób. W referendum wzięło więc udział mniej niż 30% uprawnionych do głosowania - frekwencja wyniosła 19, 47%. Z uwagi na to Komisja stwierdziła, że na podstawie art. 55 ustawy o referendum lokalnym, referendum jest nieważne.
    Pomimo tego chciałbym zapewnić - zarówno tych mieszkańców, którzy wyrazili swoją opinię na temat koncepcji zmian na przemyskim Rynku Starego Miasta w głosowaniu, jak i tych, którzy w referendum nie wzięli udziału - że jego wyniki będą brane pod uwagę w dalszych pracach koncepcyjnych. Zgodnie z tym, co zapowiadałem, już niedługo, bo 29 maja br. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbędzie się otwarta debata poświęcona przyszłemu kształtowi tego najważniejszego w mieście placu. Do dyskusji zostaną zaproszeni architekci, urbaniści, historycy, członkowie organizacji społeczno – kulturalnych, jak również osoby, które kierowały do mnie w ostatnich tygodniach listy otwarte w sprawie planowanych zmian, a także oczywiście mieszkańcy miasta Przemyśla. Chcę, aby wyniki zakończonego referendum były również elementem tej szerokiej dyskusji i mam nadzieję wspólnie wypracowanej, znajdującej akceptację, nowej koncepcji.

Robert Choma
Prezydent
Miasta PrzemyślaLiczba ważnych głosów oddanych na poszczególne pytania zadane w referendum kształtowały się następująco:

1. "Co sądzisz o budowie pawilonów na przemyskim Rynku?"
liczba głosów ważnych – 10 249
liczba głosów za wyborem „jestem za” - 887
liczba głosów za wyborem „jestem przeciw” – 9 362

2. "Co sądzisz o zmianie ukształtowania powierzchni przemyskiego Rynku proponowanej w projekcie przebudowy?"
liczba głosów ważnych – 10 288
liczba głosów za wyborem „jestem za” – 1 079
liczba głosów za wyborem „jestem przeciw” – 9 209

3. "Co sądzisz o zmianie obecnej kamiennej nawierzchni przemyskiego Rynku na kostkę brukową lub płyty?"
liczba głosów ważnych – 10 283
liczba głosów za wyborem „jestem za” – 1 729
liczba głosów za wyborem „jestem przeciw” – 8 554

4. "Co sądzisz o likwidacji ukośnej ścieżki przechodzącej przez przemyski Rynek?"

liczba głosów ważnych – 10 287
liczba głosów za wyborem „jestem za” – 1 033
liczba głosów za wyborem „jestem przeciw” – 9 254

5. "Co sądzisz o ograniczeniu ilości drzew na przemyskim Rynku?"
liczba głosów ważnych – 10 285
liczba głosów za wyborem „jestem za” – 1 011
liczba głosów za wyborem „jestem przeciw” – 9 274

Wersja XML