Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy plan miejscowy

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 26 marca 2009 r. Nasi Radni uchwalili

nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Lipowica I" (Uchwała Nr 44/2009).

Obecnie uchwalony mpzp został przekazany służbom Wojewody Podkarpackiego

Wersja XML