Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilatów i przybyłych na uroczystość przywitał i życzenia złożył Pan Andrzej Krzysztoforski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Życzenia oraz gratulacje złożył  także parom małżeńskim Robert Choma Prezydenta Miasta Przemyśla, a w imieniu przemyskich radnych Jacek Dygut - przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia RM.

Po wystąpieniach Jubilaci zostali uhonorowani medalami przyznawanych przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wielu kolejnych rocznic, zdrowia i wszelkiej pomyślności życzymy parom małżeńskim:

 

1. Annie i Ryszardowi Stankiewiczom

 

2. Zuzannie i Józefowi Chorzępa

 

3. Krystynie i Władysławowi Diaczyk

 

4. Marii i Julianowi Maksym

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

Wersja XML