Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z organizacjami kresowymi

Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, przedstawiciele klubów i kół działających w Radzie Miejskiej wraz jej Przewodniczącym Markiem Rząsą, spotkali się 10 marca br. z reprezentantami organizacji kresowych z Przemyśla. Rozmowy były efektem propozycji wystosowanych do Prezydenta Miasta przez kilkanaście organizacji, a dotyczących zagospodarowania Klubu Garnizonowego. Jedną z nich było utworzenie w tym miejscu "Centrum Kresowego - Domu Wspólnoty Polskiej w Przemyślu", skupiającego takie organizacje, jak np. Światowy Kongres Kresowian, Związek Sybiraków, Związek Sybiraków III RP, czy Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia.

Prezydent Robert Choma w trakcie spotkania z przychylnością odniósł się do tego pomysłu, zapewniając, że będzie on poważnie rozpatrywany w przypadku przejęcia obiektu przez miasto. Poinformował również zgromadzonych na jakim etapie znajduje się sprawa zamiany nieruchomości. Przypomniał także o przeprowadzonych w lutym br. rozmowach z Andrzejem Sadowym Merem Miasta Lwowa i propozycji wspólnych obrad radnych Przemyśla i Lwowa w  sprawach m.in. stosunku władz lokalnych obydwu miast do mniejszości narodowych w kontekście przekazania Ukraińskiego Domu Narodowego w Przemyślu i zapewnienia siedziby dla Domu Kultury Polskiej we Lwowie. Dodał, że tych tematów będą dotyczyć także rozmowy z Konsulem Generalnym RP we Lwowie Grzegorzem Opalińskim zaplanowane na 18 marca br.

JPGSpotkanie z organizacjami kresowymi

Wersja XML