Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyskie Targi Edukacyjne

Ochotnicze Hufce Pracy w Przemyślu po raz kolejny organizują PRZEMYSKIE TARGI EDUKACJI „TWOJA KARIERA W TWOICH RĘKACH”. Odbywają się one pod patronatem Pana Prezydenta Miasta Przemyśla, a ich współorganizatorami są: Urząd Miejski w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli i Oddział Zamiejscowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Przemyślu. Patronat medialny nad targami objęła Gazeta Codzienna "Nowiny".
Celem Targów jest przedstawienie oferty lokalnych szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni. Szkoły publiczne i niepubliczne będą miały okazję przedstawienia swoich propozycji edukacyjnych, a uczniowie ostatnich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjanych zapoznania się z ofertami naboru.
Udział w Targach dla wystawców i odwiedzających jest bezpłatny. Atmosferę urozmaici konkurs z nagrodami na najbardziej atrakcyjne stoisko wystawiennicze.
Targi odbywać się będą w dniu 31 marca 2009 r. w godzinach 8 do 15 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7A. Jednocześnie informujemy, że o godz. 10.00 odbędzie się uroczyste spotkanie przedstawicieli władz samorządowych i zaproszonych instytucji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

 

Wersja XML