• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Fotograficzny pn. „Grody Kazimierza Wielkiego – ich tradycje oraz współczesność”

Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu na Kujawach jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pn. „Grody Kazimierza Wielkiego – ich tradycje oraz współczesność”.

Celem konkursu jest zachęcenie osób zajmujących się fotografią do ukazania spuścizny oraz współczesności miast i miejscowości, które związane są z Królem Kazimierzem Wielkim. Nagrodą jest 5 000 zł. oraz dla wszystkich uczestników konkursu dyplomy.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2009 roku.

Prace należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Zamkowa 4,  87 – 820 Kowal z dopiskiem Konkurs Fotograficzny.

Informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.kazimierzwielki.pl.

Serdecznie zapraszamy.

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22959374
w tym miesiącu: 165807
dzisiaj: 4528

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1