Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Seminaria Instytutu Badań w Oświacie

Nowe, cykliczne spotkania poświęcone doskonaleniu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej oświaty. W czasie kolejnych konferencji zastanawiać się będziemy zarówno nad zadaniami dyrektorów, jak i na czynnikami sprawiającymi, że konkretne placówki pracują efektywnie.
 
Seminaria prowadzić będą zarówno uznane autorytety, jak i mniej znani, ale niezwykle kompetentni wykładowcy bardzo wysoko oceniani przez uczestników dotychczasowych szkoleń
 
Zimowo-wiosenna edycja seminariów obejmuje cztery spotkania:
Odpowiedzialność dyrektora za finanse i majątek jednostki
Dokumentacja i dokumentowanie pracy szkoły
Odpowiedzialność prawna nauczycieli podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych
Dyrektor wobec pracowników, uczniów i ich rodziców
 
Adresaci szkolenia
            - dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych
 
Szczegółowe programy
Programy poszczególnych seminariów znajdą Państwo w naszej witrynie Internetowej pod adresem www.ibo.edu.pl/seminaria lub www.ibo.edu.pl
 
Zgłoszenia i ceny
Koszt udziału w pojedynczym seminarium wynosi 190 zł.
 
Promocja
Zachęcamy Państwa do udziału we wszystkich czterech seminariach, które odbędą się w cyklu.
Osoby, które zgłoszą się na wszystkie spotkania,
w ostatnim wezmą udział
za symboliczną złotówkę.
 
Dodatkowa promocja dla JST:
            - udział w szkoleniu od 5 do 10 os. – 5% rabatu (cena wyniesie 180 zł/os.)
            - udział w szkoleniu powyżej 10 os. – 10% rabatu (cena wyniesie 171 zł/os.)
 
Dodatkowe informacje
Wszelkie pytania dotyczące tego zaproszenia prosimy kierować do naszego biura:
            -
            - Tel. 058 555 73 00
            - faks 058 555 73 02
            - listem pod adres Instytutu Badań w Oświacie (ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot)

Wszystkie informacje organizacyjne oraz merytoryczne znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresami: www.ibo.edu.pl/seminaria .

Wersja XML