Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Odnawiamy skarby Podkarpacia”

W ramach akcji „Odnawiamy skarby Podkarpacia” zostaną przeprowadzone pracy rewitalizacyjne na Forcie Zniesienie Twierdzy Przemyśl. Sponsorem akcji jest Kompania Piwowarska TYSKIE. Zakres prac, które zostaną sfinansowane przez SPONSORA obejmują wycinkę drzew i krzewów wraz z prowadzonymi pracami pielęgnacyjnymi i porządkowymi fortu XVI „Zniesienie” . Dodatkowo w ramach działań sponsorskich zostanie wydana publikacja „Mapa Twierdzy Przemyśl” . Akcja potrwa od 1 marca do 3 maja 2009r. i zakończy się prezentacją odnowionego obiektu podczas imprezy „Podkarpacki Jarmark Turystyczny”. Do tej pory na podkarpaciu do akcji włączył się Iwonicz Zdrój i odrestaurowano legendarne sanatorium „Stare Łazienki” oraz Łańcut gdzie renowacji poddano zabytkowy powóz w zamku w Łańcucie. „Przywróćmy skarbom Podkarpacia ich dawny blask to szereg działań w zakresie renowacji zabytkowych obiektów, które dzięki marce TYSKIE pozwalają przywrócić ich dawną świetność.
Wersja XML