Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” działające od 8 lat specjalizuje się w zdobywaniu oraz przekazywaniu szkołom, przedszkolom i placówkom edukacyjnym środków na rozwój edukacji. Szczegóły znajdują się na stronie www.ps.org.pl

Wersja XML