Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PO FIO 2009 - ogłoszono otwaty konkurs ofert!

Informujemy, iż zostało ogłoszony otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty
dofinansowywane w roku 2009 ze środków krajowego Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO)
. Wysokość środków na finansowanie PO FIO
w roku 2009 wynosi 62 750 000,00 zł, w tym 60.240.000,00 zł przeznaczono na
dotacje, zaś 2.510.000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Do konkursu mogą przystąpić: organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz spółdzielnie socjalne.
Wnioski należy składać
do 23 marca br.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.pozytek.gov.pl/PO,FIO,2009,-,ogloszenie,i,dokumenty,do,pobrania,1066.html
Wersja XML