Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapoznaj się z wizualizacją projektu przebudowy przemyskiego Rynku

W czwartek 5 lutego br. na przemyskim Rynku ustawiona została wizualizacja Rynku Starego Miasta. Przedstawia ona założenia zawarte w projekcie architektonicznym powierzonym do wykonania zespołowi pod kierunkiem doświadczonego architekta Jacka Mermona, mieszkańca miasta Przemyśla. Proces ten został poprzedzony szeregiem dyskusji i analizami zagospodarowania terenu. W rozmowach uczestniczyli obok fachowców przedstawiciele stowarzyszeń z terenu Przemyśla. Ponadto zasady zagospodarowania były analizowane w oparciu o wyniki prac Zespołu ds. zieleni (w tym na terenie Rynku), wyniki badań archeologicznych, szczegółowe wytyczne konserwatorskie, wnioski towarzystw naukowych i stowarzyszeń działających na terenie miasta.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem, w którym przedstawiony został rys historyczny Rynku Starego Miasta wraz z rysunkiem proponowanych zmian: str. 1 str. 2

 


Legenda dotyczy elementów otwieranycn w wyskakujących okienkach


A – NAWIERZCHNIA  RYNKU STAROMIEJSKIEGO Z ISTNIEJĄCEGO KAMIENIA NATURALNEGO
B – UCZYTELNIENIE HISTORYCZNEGO NARYSU RATUSZA W POSTACI MURKÓW
C – UKOŚNA ŚCIEŻKA PRZEZ RYNEK STAROMIEJSKI
D – NAWIERZCHNIA PLACU RATUSZOWEGO Z KOSTKI  KAMIENNEJ I PŁYT KAMIENNYCH
E – FONTANNA
F – SCENA (CZĘSTO MYLONA Z MUSZLĄ  KONCERTOWĄ)
G – ZARYS MURÓW PIERZEI ZACHODNIEJ
H – BUDYNEK USŁUGOWY
I – TARAS REKREACYJNY
J – TARAS WIDOKOWY

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGWidok ogólny

Wersja XML