Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypominamy o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego podsumowała wyniki zbiórki zużytego sprzętu na terenie Przemyśla w 2008 roku. W autoryzowanych punktach zbierania znalazło się łącznie 10347, 50 kg zużytego sprzętu. Przypominamy, że zbiórka trwa nieprzerwanie - więcej informacji na stronie www.elektrosmieci.pl

 

Podobna zbiórka odbywa się w ramach akcji "Gratowóz" prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych. Do połowy listopada ub.r. zebrano ogółem 15615,00 kg odpadów, w tym:
-sprzęt RTV i AGD, komputery 10729,00kg
-przeterminowane leki 25,00kg
-baterie i akumulatory 270,00kg
-zużyte świetlówki i lampy fluorescencyjne 52,00kg
-odpady farb i lakierów 389,00kg
-odpady wielkogabarytowe 3600,00kg
-pozostałe odpady z opakowań szklanych i tworzyw sztucznych 550,00kg.

Akcja rusza ponownie pod koniec marca br. - pierwsza możliwość oddania tego rodzaju odpadów nastąpi już 28 marca. Szczegółowy harmonogram akcji podamy wkrótce.

Wersja XML