Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłatek Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej

24 stycznia 2009 roku w siedzibie PGM w Przemyślu przy ul. Kopernika 58 odbył się coroczny Opłatek Kupiecki. Uroczystośc otworzył Prezes PKK p. Ryszard Miłoszewski witając zaproszonych gości a w szczególności:
J.E.Ks.Bp. Adama Szala, Ks. Prałata Stanisława Krzywińskiego, Z-cę prezydenta m. Przemyśla p. Wiesława Jurkiewicza, Starostę pow. Przemyskiego p.Jana Pączka, Posła do Parlamentu Europejskiego p. Andrzeja Zapałowskiego, Posła na Sejm R.P. p.Piotra Tomańskiego, Prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej p. Wiesława Jopka, V-ce Prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej p.Jerzego Gawlika, Prezesa Lwowskiej Kongregacji Kupieckiej p. Olega Dziamę, Prezesa P.K.S.G. p. Jana Piszaka, Prezesa R.I.G. p. Romana Stępkę, Prezesa Cechu Rzemiosł Różnych p. Janusza Batora.

Po krótkich przemówieniach znamienitych gości Ks. Bp. Adam Szal wraz z Prałatem Stanisławem Krzywińskim po wspólnej modlitwie poświęcili opłatek, a wszyscy zgromadzeni odśpiewali kolędę "Lulajże Jezuniu". Następnie podzielono się opłatkiem i składano życzenia. Następnie wszyscy zasiedli do stołów do wieczerzy opłatkowej, która składała się z tradycyjnych polskich potraw wigilijnych.
W trakcie wieczerzy Zarząd PKK w składzie: Prezes-Ryszard Miłoszewski, V-ce Prezes-Ryszard Bukowski, V-ce Prezes-Wojciech Dudzik, Sekretarz-Tadeusz Panyło, Skarbnik-Zenon Sura przystąpił do uroczystego pokrojenia Tortu PKK w kształcie niedźwiadka. Prezes PKK podziękował za pomoc sponsorom Opłatka. A następnie przy dzwiękach muzyki zespołu Toniego Kaszyckiego i pięknym głosie wokalistki p. Teresy Kuczery kupcy bawili się do białego rana.

tekst i zdjęcia: Prezes PKK Ryszard Miłoszewski

JPGOpłatek Kupiecki (79,84KB)

JPGOpłatek Kupiecki (40,08KB)

JPGOpłatek Kupiecki (61,03KB)

JPGOpłatek Kupiecki (59,47KB)

Wersja XML