Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkania z uczniami szkół ponadgimnazjalnych

Z uczniami przemyskich szkół ponadgimnazjalnych spotkał się Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Ich celem było przybliżenie kwestii związanych
z przedsięwzięciem jakim jest zmiana granic miasta Przemyśla. W spotkaniach oprócz młodzieży z terenu samego miasta uczestniczyli również uczniowie zamieszkujący tereny sołectw objętych planem poszerzenia.
Młodzi ludzie mieli możliwość zapoznania się z ważnymi procesami związanymi z poszerzeniem granic administracyjnych miasta dla potrzeb rozwoju Przemyśla i okolic. Na pytania uczniów oprócz Prezydenta odpowiadali obecni na spotkaniu przedstawiciele przemyskiego samorządu.
Uczniowie podkreślali, iż rozumieją potrzebę rozwoju oraz to, że zmiana granic daje właśnie na to szanse. W dyskusji mocno artykułowali, że właśnie z Przemyślem chcieliby związać swoją przyszłość. Młodzież ucząca się na kierunkach technicznych chciałaby mieć możliwość zdobywania wyższego wykształcenia na miejscu, bez potrzeby wyjeżdżania z Przemyśla. Prezydent Miasta Przemyśla postanowił wystąpić do przedstawicieli przemyskich uczelni wyższych o podjęcie starań, których celem jest utworzenie wydziałów kształcących techników.
Wśród obaw przedstawianych przez młodzież pojawiały się kwestie związane z:

- Wyższymi podatkami w mieście Przemyślu – co jest informacją nieprawdziwą, gdyż wysokość stawek w gminach i w mieście Przemyślu znajdują się na tym samym poziomie.

- Potrzeby odpłatnej wymiany dokumentów – to również informacja nieprawdziwa, ponieważ Rada Miejska w Przemyślu podjęła stosowną uchwałę na mocy której wymiana dokumentów wynikająca ze zmiany granic miasta odbywać będzie się bezpłatnie.

- Tego co stanie się z Klubami Sportowymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na terenie sołectw. Dementujemy także informację mówiącą o likwidacji tych jednostek gdyż będą one dalej funkcjonowały jako Stowarzyszenia, dzięki czemu mogą liczyć na większe finansowanie prowadzonej działalności nie tylko z budżetu miasta, ale także z programów unijnych.

W najbliższy czwartek 29 stycznia br. zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą dotychczasowych spotkań z mieszkańcami sołectw objętych planem zmiany granic miasta Przemyśla.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGSpotkania z uczniami szkół ponadgimnazjalnych (273,17KB)

Wersja XML