Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, iż kobieta rozpowszechniająca na terenie miasta Przemyśla informacje m. in.: o zaproszeniu przez Prezydenta Miasta na spotkanie w siedzibie tut. Urzędu, o zamykaniu sklepów w centrum miasta, jak i o tworzeniu w ich miejsce innych punktów handlowych, podająca się przy tym za pracownika Urzędu Miejskiego w Przemyślu, rzekomo działającego w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla nie jest ani pracownikiem tut. Urzędu ani nie posiada jakiegokolwiek umocowania do reprezentowania Prezydenta Miasta Przemyśla. Wszystkie podawane przez tę osobę informacje są nieprawdziwe. Komunikat ten podajemy, żeby uczulić Państwa na tego typu zachowania i przypomnieć, iż każda osoba działająca z polecenia Prezydenta Miasta legitymuje się pisemnym potwierdzeniem do dokonania takich czynności.
Wersja XML