Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkania Prezydenta Miasta Przemyśla z Mieszkańcami Sołectw

Robert Choma Prezydent Przemyśla zaprasza mieszkańców sołectw objętych planem zmiany granic na spotkanie z Zespołem ds. Zmiany Granic Miasta Przemyśla. W skład Zespołu wchodzą radni Rady Miejskiej oraz naczelnicy wydziałów i dyrektorzy jednostek podległych Prezydentowi.
Po cyklu spotkań ze studentami przemyskich uczelni wyższych o istotnych kwestiach związanych ze zmianą granic Miasta będą mogli porozmawiać mieszkańcy sołectw: Nehrybka, Krówniki oraz Kruchel Wielki.

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań:

NEHRYBKA - 22 stycznia (czwartek) 2009 r. godz. 17.00 – spotkanie odbędzie się w Sali narad i szkoleń Biurowca Firmy Polna S.A. przy ul. Obozowej 23 w Przemyślu.

KRÓWNIKI - 26 stycznia (poniedziałek) 2009 r. godz. 17.00 – spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Hotelu ALBATROS przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu

KRUHEL WIELKI - 28 STYCZNIA (środa) 2009 r. godz. 17.00 - spotkanie dobędzie się w Domu Ludowym.

Liczymy na Państwa udział w spotkaniu i dyskusji związanej z jego tematyką.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML